Basiskursus for nye vejledere i Efterskolen

Basiskursus for nye vejledere i Efterskolen 2017

Efterskolens vejledning indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Den tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre alle unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden

Efterskolens kostskolemiljø og fællesskaber danner et særligt og meget væsentligt rum for vejledningen, hvor der er mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningstilgange og - aktiviteter.

Vejledningen kræver derfor et godt internt samarbejde mellem skolens personale, men også et eksternt med UU-centre og ungdomsuddannelser, ligesom forældrene også er en vigtig del af dette samarbejde.

 

Det stiller krav til efterskolen og vejlederne, at kunne begrunde efterskolens vejledningspraksis samt at have metoder til at udføre den.

 

Målgruppe: 
Nye vejledere i efterskolen, samt vejledere i efterskolen med max. 2 år som vejledere. Det kan være en fordel at "være føl" et års tid inden kursusstart, men ingen betingelse.
 

Målet for basiskursus i vejledning er

  • at tilegne sig viden om Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledningens fagområder
  • at kunne analysere, organisere og udvikle vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud, værdigrundlag og traditioner 
  • at kunne indgå i samarbejdsrelationer i det interne samarbejde på skolen, og det eksterne samarbejde med UU og ungdomsuddannelser, samt med forældrene
  • at kursisterne motiveres og tilegner sig studiekompetencer til yderligere efteruddannelse på diplomniveau i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

 

Indholdet i hovedtræk

  •  Karriere- og vejledningsteorier, vejledningstilgange og -metoder, herunder den individuelle vejledningssamtale, undervisningsbaseret vejledning og     gruppevejledning
  • Vejledningens etik og etiske dilemmaer i vejledningen
  • Efterskolens vejledningspraksis i forhold til skolens samlede tilbud og de unges overgange, -herunder indhold, organisering og vejledningsaktiviteter
  • Vejlederrollen i det interne og eksterne samarbejde
  •  Uddannelsesplanen, herunder Optagelse.dk
  •  Forældresamarbejde

 

Internaterne:

Onsdag den 4.10.2017 kl. 10.00 - fredag den 6.10.2017 kl. 13.00.
Onsdag den 29. 11.2017 kl. 10.00 - fredag den 1.12.2017 kl. 13.00.

I mellem internatkurserne arbejder kursisterne, med udgangspunkt i egen vejledningspraksis, med et projekt.

 

Sted:

Den frie Lærerskole i Ollerup ved Svendborg.
Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i Lærerskolens kursusafdeling. De daglige måltider og undervisningen finder sted i Den frie Lærerskoles kursuscenter Borgen.
 
Tilrettelæggelse:

Kurset er tilrettelagt i samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Den frie Lærerskole.

Antal undervisningslektioner:
50 undervisningstimer, 10 timer til forberedelse samt 10 timer til arbejde i mellem de to internater. Mellemtidsarbejdet består af et mindre selvstændigt formuleret vejledningsprojekt, samt en mindre besøgs-/interviewopgave på en erhvervsuddannelse. I alt 70 timer  

Undervisere:
Trine Hinchely Harck, selvstændig konsulent, master i uddannelsesplanlægning og vejledning

Trine Lippert, lektor, cand.pæd., University College Lillebælt

Bjarne Frandsen, lærer og vejleder, Viby Efterskole.

Ann Christensen, lærer, vejleder, Frijsenborg Efterskole
 
Lis Brok-Jørgensen, vejlederkonsulent i Efterskoleforeningen

Undervisningsplan:

Undervisningsplanen med litteraturliste vil være tilgængelig fra 1. juni 2017

Økonomi:
Prisen er kr. 9.900,- som dækker undervisning, kost og logi på enkeltværelse. Ønsker man kurset uden logi er prisen kr. 8.460,-

Tilmelding:
Kurset er overtegnet og udbydes igen til efteråret 2018.

Laust Riis-Søndergaard, kursusleder.