De frie skolers tradition

De frie skolers historiske og aktuelle situation

Faget er obligatorisk og gennemføres på 2. årgang forår med 6 lektioner i hver klasse.


Formålet


Gennem en præsentation af de frie skolers uddannelsespolitiske og pædagogiske historie skal de studerende opnå en oversigtsmæssig indsigt i og forståelse for de frie skolers aktuelle uddannelsespolitiske situation for derigennem at kunne deltage aktivt i diskussionerne desangående på deres praktikskoler.

Mål og indhold


Konkret kendskab til:

  • efterskolens, friskolens, og højskolens lovgivningsmæssige baggrund historisk og aktuelt
  •  de frie skolers samspil med den offentlige skole
  •  aktuelle pædagogiske og lovgivningsmæssige problemstillinger
  • de frie skolers organisering i foreninger mv.

 

Omfang


Undervisningsforløbet omfatter en forelæsning på ét modul samt to moduler klasseundervisning. Hver studerende får altså tre moduler.
Undervisningen foregår i de tre dage - ma.-on.- om til Kr. Himmelfartsferien.