Fælles forløb

Formål

Formålet for undervisningen i alle fire fag er, at den skal bidrage til de studerendes personlige identitets- og professionsafklaring med henblik på deres fremtidige virke som lærere i de frie skoler og andre skoleformer, hvor lærerarbejdet i høj grad vægter børn og unges identitetsudvikling og livsoplysning. Gennem en refleksiv anlagt undervisning skal de studerende således "på egen krop" få indsigt i en sådan identitetsudvikling/-afklaring og livsoplysning.

 

De fire obligatoriske fællesfag er:

Fællesskabet

Sproget

Tanken

Balancen

Klik på navnene for at læse beskrivelser af fagene.