Fællesskabet

Timetallet for faget er 67.

Faget indhold består af to overordnede temaer.

Tema 1: Demokrati, medborgerskab og verdensborger
Ideer til indhold:
Demokratiets ide og fremtrædelsesformer, historisk udvikling, den aktuelle udvikling og afvikling
At være borger i et demokratisk samfund, rettigheder og pligter, grænser og muligheder for indflydelse
Verdensborgeren som ideal, NGO'er og græsrødder

Tema 2: Historie og folk
Ideer til indhold:
Et dansk folk? Udviklingen af national identitet; danskhed, de mange kulturer og det folkeliges fremtid
Mødet med det fremmede
Danmark i Europa