Fagoversigt

Her kan du hente en oversigt over fagenes placering i uddannelsen og deres timetal.