Formandsberetning 2011

FORMANDENS BERETNING FRA TIDSSKRIFTETS GENERALFORSAMLING d. 02.02.2011.

 

Kære fremmødte til Tidsskriftets generalforsamling.

 

Det er godt at se så mange her i dag. Det er jeg glad for. Tak fordi i er kommet. Det er kendetegnende for Tidsskriftet, at det er omgivet af engagerede mennesker, der kan tåle store spørgsmål og selv har gode idéer. Her er et til jer:

 

Hvorfor skal vi lave Tidsskriftet? Hvad er det, der berettiger, at vores lille nichemedie har en plads ude på skolerne? Nogenlunde dér landede snakken med et redaktionesmedlem for nogle dage siden.

Det er åbenlyst, at alle havde grunde til at træde ind i arbejdet med Tidsskriftet, ligesom idéerne om, hvor vi skal hen, er mange.

 

Folkelighed i foråret

Tidsskriftet har i praksis haft to formænd i 2010, selvom jeg formelt tiltrådte i januar 2010. Camilla Våben, afgående formand, stod for udgivelsen af blad 1 årg. 56 med temaet 'Folkelighed'. En fremtidsforsker og en Skåruplærer bidrog med artikler i udgivelsen, hvor redaktionen søgte at mikse DfL og omverdenen gennem artikler om speciale og praktikoplevelser fra Den frie Lærerskole. Idéen om, hvordan Tidsskriftet kunne tematiseres, fik senere på året indflydelse på, hvor vi tog hen.

 

Farvel og velkommen

Et nyt skoleår begyndte, og som altid betød det et farvel til redaktionsmedlemmer grundet henholdsvis årspraktik og afslutning af uddannelsen. Det blev også året, hvor vi måtte sige farvel til den længe siddende lærer i Tidsskriftet, Laust Riis Søndergård. Laust trak sig tilbage og Tidsskriftet mistede en solid støtte for redaktionens medlemmer gennem mange år. Derved gav han plads til Jesper Kring, som hurtigt tilførte nye ideer og viden.

 

Redaktionen bestod således en kort overgang af Jesper og mig. Til stort held dannedes en ny redaktion hurtigt af flere af jer, og sammen tog vi fat på arbejdet med idéerne til blad 2 af årg. 56.

 

En udgivelse under udvikling

Tidsskriftet er konstant under udvikling. Vi står på skuldrene af tidligere successer og arbejder målrettet for at tilpasse og forbedre udgivelsens svage sider. Netop derfor valgte redaktionen at sikre et kontinuerligt udtryk ved at bevare idéen om et tema til Tidsskriftet, da blad 2 årg. 56 blev udarbejdet under titlen 'Undervisning og digitalisering' - et tema, der rør sig på Den frie Lærerskole, ude i skoleverdenen og i Tidsskriftet.

 

I en tid hvor flere og flere magasiner bliver digitale og læsertallene af fysiske magasiner falder, er det blevet vigtigere end nogen sinde før at snakke om, hvad der berettiger Tidsskriftets plads "derude". I Redaktionen var der en fælles forståelse for at for at Tidsskriftet skulle overleve, måtte vi følge med tiden og blive digitale. Samtidig har redaktionen layoutansvaret og tilføjer en mere kreativ dimension til Tidsskriftet. Endnu vigtigere var det, at Tidsskriftet fik en mere bæredygtig økonomi. Imens arbejdede redaktionen hårdt for at udgive efterårets nummer, stable en bogauktion på benene og få Tidsskriftets nye hjemmeside op at køre.

 

Hvor skal vi hen i 2011?

Jeg tror, svaret på et af Tidsskriftets store spørgsmål skal findes i succeserne, vi har haft i 2010. Vi skal længere i den retning, hvor skoler rundt om i Danmark ringer for at få fat i foredragsholdere fra Tidsskriftet, som de gjorde efter 'Undervisning og digitalisering'! Jeg tror, Tidsskriftet bevæger sig i den rigtige retning, når vi for første gang i udgivelsens historie modtager penge fra Copydan! Jeg tror, vi kan nå langt, hvis vi kan leve op til det ansvar, opmærksomheden afkræver os.

 

Derfor genopstiller jeg som formand.

 

I 2011 skal vi udnytte vores potentiale bedre, vi skal sætte endnu mere fokus på Tidsskriftets nye hjemmeside og løfte udgivelsen i både fysisk og digital form op til flere succeser. Vi kan heldigvis stå på skuldrene af erfaringer fra vores eget og andres arbejde med magasinudgivelser. Men præcis som i 2010 vil udfordringen i 2011 være at holde engagementet højt og skabe rammerne for kvalitet i hele vores arbejde. Vores arbejdsindsats og fokus på både store opgaver og små detaljer bliver afgørende. Men med så mange gode grunde til at deltage i arbejdet omkring Tidsskriftet kan vi sagtens tage kampen op for Tidsskriftets berettigelse, mens vi giver rum for de idéer, I får og, som holder Tidsskriftet i live.

Karthrine Røll Pedersen