Fællesfag

Fagene i læreruddannelsen på Den frie Lærerskole udgøres af tre store grupper: Liniefagene, fællesfagene og valgfagene.

Fællesfagene er for det meste placeret i forskellige semestre i uddannelsens første to år. Vi ønsker at se fællesfagene overvejende som fag, der sigter på udviklingen af den studerendes personlighed i forhold til lærerarbejdet - dvs. udvikler en personlig professionsidentitet. Derfor er fagene heller ikke traditionelle fag, men særlige faglige forløb, som ud fra forskellige faglige vinkler fortæller om mennesket i verden. Vi har betegnet fire fællesforløb således: Fællesskabet, Sproget, Balancen og Tanken. Længere nede på hjemmesiden kan du se en nærmere beskrivelse af indholdet i de fire faglige forløb.

Fællesfagene på underbygningen er i øvrigt: Samarbejde og kommunikation, Fortælling, Pædagogik og psykologi samt De frie skolers historiske og aktuelle situation.

På 4. årgang er der tillige indlagt endnu et obligatorisk alment pædagogik/psykologi forløb - samt et obligatorisk forløb på 4. og 5. årgang i pædagogik / psykologi rettet mod bestemte målgrupper i skolen. Her vælger den studerende, om vedkommende vil arbejde med børn, unge, voksne eller elever med særlige behov.