Grundvig og Kolds ideverden

(10 ECTS)

Forskningslaboratoriet - de frie skolers fremtid 

Førset del af kurset ligger i Ollerupkursusugen fra 3. - 7. april 2017.

Se webudgaven af Ollerupkurset HER

Se det fulde program HER

Det er  muligt at deltage på dette kursus ud fra to forskellige tilgange:

enten
Som et eftermiddagskursus på Ollerupkurset - herudover vælges et formiddagskursus.

eller
Hvis du efter ansøgning er optaget som PD-studerende, udgør dette kursus væsentlige dele af PD-modulet 'Grundtvig og Kolds ideverden' (10 ECTS). Resten af modulet og den skriftlige opgave afvikles efterfølgende. (se nedenfor)

'Grundtvig og Kolds ideverden'  er et af modulerne i Pæadgogisk Diplomuddannelse i de frie skolers Tradition og Pædagogik. Se mere HER

Hvis du ønsker at deltage i kurset som et PD-modul, skal du på forhånd søge optagelse på et særligt ansøgningsskema til PD-uddannelsen. Du kan downloade skemaet HER 

Studeieperioden for PD-modulet er 1.03.2017 - 2.10.2017
Ansøgningsfristen er som for de øvrige kurser d. 2.02.2017

Internat 8. - 9. juni 2017
Anden del af PD-modulet afholdes på dette 2-dages internat på Den frie Lærerskole fra torsdag d. 8.06 kl. 12.00 til fredag d. 9.06 kl. 13.00
 

PD-modulet Grundtvig og Kolds ideverden:

 

Læringsmål

Den studerende har et grundigt teoretisk kendskab til Grundtvig og Kolds skoletanker, den historiske virkelighed disse har udfoldet sig inden for, samt virkningshistorien frem til dag.

Viden

  • Grundtvig (1782-1872) og Kolds (1816-1870) liv, samt deres menneske- og skolesyn.
  • Grundtvig og Kold i samtiden og i virkningshistorien
  • Filosofisk hermeneutik og fænomenologi til forståelse af Grundtvigs videnskabssyn, livs- og tilværelsesoplysning  samt væsentlige grundtvigske nøglebegreber: Skolen for livet, skolen for lyst, skole og kirke, det levende ord og den levende vekselvirkning, det historisk-poetiske.
  • Poetisk demokrati, personlig dannelse, medborgerskab
  • Skolesyn og værdigrundlag inspireret af Grundtvig og Kolds skole- og menneskesyn. Erfarings- og praksisbaserede eksempler.
  • Grundtvig i dialog med moderne evidensbaserede undervisning og læringsopfattelser.

Færdigheder og kompetencer: 

  • Kunne indgå i interne og eksterne drøftelser om menneske- og skolesyn i moderne uddannelses- og dannelsesforskning
  • Kunne perspektivere sammenhænge mellem menneskesyn, skolesyn og en begrundet undervisningspraksis.

Individuel vejledning
Hver PD-studerende får tildelt en vejleder til arbejdet med den skriftlige opgave. Derer afsat 2 vejledningstimer til hver studerende.

Skriftlig opgave: 
Der udarbejdes en skriftlig opgave på 12 sider inden for et selvvalgt emneområde i modulet. Opgaven afleveres senest d. 12.09.2017
 
Mundtlig eksamen: 
Den mundtlige eksamen varer 30 min. incl. votering og tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. Eksamen er panlagt til d. 2.10.2017
 
Bedømmelse: 
En karakter efter 7-trins-skalaen.
 
Økonomi: 

Udover kursusafgiften på kr. 7.995 til Ollerupkurset, betales efterfølgende et ekstra beløb for undervisning, kost og logi på internatet i juni samt vejledning og PD-eksamen.

Du kan få nærmere oplysninger ved henvendelse til Den frie Lærerskole 

Spørgsmål vedr. modulet kan rettes til Gitte M.Olsen, Den frie Lærerskole, 62 24 10 66 eller til Laust Riis-Søndergaard, PD-Uddannelsesleder lrs@post6.tele.dk