Kano og Kajak kurser


Havkajakinstruktør 2

Kurset bygger på normerne for Havkajakinstruktør 2, der er udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbunds og Havkajaksamrådet.

Indhold
Arbejde med vandtilvænning, undervisningsmetodik, lege, spil, gruppehåndtering i teknikundervisning, samt praktiske opgaver i instruktion og basisteknikker, hvor deltagerne underviser hinanden.

Mål

 • At give deltagerne viden og færdigheder i at vurdere sikkerheden i forbindelse med kajakaktiviteter i forhold til farvandet, gruppens deltagere, vejret, så man kan gennemføre ture med mindre grupper.
 • At give deltagerne færdigheder og viden, så de efter kurset og selvtræning kan gennemføre den teoretiske og praktiske kajakinstruktør 2-prøve.
 • At kunne lede ture langs danske kyster i perioden 1.april – 31.oktober i op til 8 m/s vind.
 • At deltagerne kan undervise og eksaminere til havkajakinstruktør 1 og op til IPP 2.


Tid
Mandag den 4. maj til tirsdag den 5. maj 2020 kl. 9.00-17.00                                         
Praktisk eksamen: Fredag den 26. juni kl. 9.00-17.00 2020.

Instruktør
Vagn Sørensen, Grejbank Fyn

Hvor
Undervisning foregår som udgangspunkt ved Syltemae Camping på Sydfyn, men kan alt efter vejret flyttes til andre steder på Fyn.

Pris
3.000 kr. for Havkajakinstruktør 2-kursus + eksamen.
Prisen dækker instruktør, leje af kajak, eksamen, instruktionsbog, samt registrering og kursusbevis. Deltagerne sørger selv for våddragter og sikkerhedsudstyr.

Deltagerforudsætninger

 • Du skal kunne svømme 600 m i en svømmehal eller 400 m i åbent vand.
 • Kurset kræver et egenfærdighedskursus IPP3 med bestået prøve, instruktørkursus (IPP-Instruktør 1 Hav).
 • Du skal have gennemført og bestået et 8 timers kursus i Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.
 • Kurset indeholder overnatning og det er et krav, at man minimum deltager i en overnatning.
 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Have ført logbog, roet min. 150 km eller 100 timer under variende forhold og vejrtyper inden for et år.
 • Have gennemført et mindre kryds på 3 km.


Tilmeldingsfrist

Den 14. januar 2020 HER

 

Kanoinstruktør 2-kursus

Kurset består af 2x2 dage + 1 dages eksamen og følger Dansk Kanosamråds standarder for Kanoinstruktøruddannelser.

Indhold
Paddelteknik, redninger, sikkerhed og sejladsregler, turledelse, kanolege, vejledning, samt praktiske opgaver i instruktion og basisteknikker, hvor deltagerne underviser hinanden.

Mål

 • At give deltagerne viden og færdigheder i at vurdere sikkerheden i forbindelse med kanoaktiviteter i forhold til farvandet, gruppens deltagere, vejret, så man kan gennemføre ture med mindre grupper.
 • At give deltagerne færdigheder og viden, så de efter kurset og selvtræning kan gennemføre den teoretiske og praktiske kanoinstruktør 2-prøve.
 • Kurset bygger på de vejledende retningslinjer fra Dansk Kanosamråd: www.kanosamraadet.dk

At give deltagerne de fornødne værktøjer til at undervise andre i kanosejlads og fortsætte med  selv at dygtiggøre sig inden kanosejlads.

Tid
Der afholdes to forskellige kurser:
Kanokursus 1: I weekenderne 6.-7. juni og 13.-14.juni 2020 kl. 9.00-17.00. 
Skriftlig og praktisk eksamen: Søndag den 28. juni 2020 kl. 9.00-17.00.                               

Kanokursus 2: Tirsdag 26. - onsdag 27. maj og tirsdag 9. juni – onsdag 10. juni 2020 kl. 9.00-17.00                      
Skriftlig og praktisk eksamen: Mandag den 29. juni 2020 kl. 9.00-17.00.

Pris
3.600 kr.

Prisen dækker instruktør, forsikring, lån af kano/våddragter, eksamensdag med ekstern censor, instruktionsbogen Kanoinstruktør 1-2, samt registrering og kursusbevis.

Instruktør
Lærer og kanoinstruktør Mikkel Wamberg.

Hvor
Kurset gennemføres på Davinde Sø på Fyn. Der er mulighed for at overnatte i området. Der vil være aftensejlads på det 2. kursus. Prisen for mad deles mellem dem, der benytter sig af denne ordning.

Træning
For at kunne deltage i eksamensdagen forudsættes det, at man har øvet praktisk med kano i tiden efter kurset.

Deltagerforudsætninger

 • Du skal have prøvet at sejle med en kano og være tryg ved at opholde dig i den og opholde dig på og i vand
 • Du skal kunne svømme 600 m i en svømmehal eller 400 m i åbent vand.
 • Kurset indeholder overnatning og det er et krav, at man minimum deltager i en overnatning.
 • Du skal have gennemført og bestået et 8 timers kursus i Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.
 • Du skal være fyldt 18 år.


Tilmeldingsfrist
Den 14. januar 2020 HER