Korte valgfag på 1. årgang

Fagenes timetal: 20


Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
v. Gitte Madsen

Formål: At de studerende tilegner sig viden og indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv; med henblik på at tilrettelægge undervisning i emnet, der styrker elevernes forudsætninger for, at de kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.
Mål: At de studerende afprøver og udvikler ideer og metoder til undervisningsbrug, der knyttes til skoleelevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber og som støtter den enkelte elev i at udvikle sin egen identitet i samspil med andre.

 

Æstetiske læreprocesser
v. Elin Østergaard

Formål: At vi sammen via dialog forsøger at definere og operationalisere et æstetikbegreb, der er frugtbart og anvendeligt i forhold til nutidens pædagogiske og didaktiske arbejdsfelt.
Mål: Praktisk og teoretisk forståelse for de æstetiske læreprocesser. Vi skal bl.a. se på de æstetiske ideers historie, et nutidigt æstetikbegreb, æstetik og læring, drivkræfter bag menneskets æstetiske virksomhed, æstetik og uddannelsestænkning og æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. Vi bruger bogen "Æstetik og Læring" af D. Austring og Sørensen som grundbog.


Udendørspædagogik
v. Lars Hansen

Formål: At give de studerende mulighed for teoretisk og praktisk at få indblik i og konkret arbejde med at undervise uden for klassen/skolen. Vi skal arbejde med de faktorer, som har indvirkning på undervisningen, når den foregår udendørs. Vi skal i virkeligheden arbejde med undervisning om virkeligheden i virkeligheden.

 

Dansk grammatik
v. Anette Bøtter-Jensen

Formål: At udstyre de studerende med en basisviden om dansk grammatik - eller genopfriske grundlæggende grammatiske færdigheder. Man kan drage nytte af kurset til alle former for skriftlighed og i forhold til lærerprofessionen.
Mål og indhold: Vi arbejder med ordklasser , sætningsanalyse og  tegnsætning. Øvelser i retskrivning. Vi køber en grundbog og arbejder med øvelser i denne samt afprøver kreative tilgange til dele af stoffet.

 

Sikker på skrift: kursus i skriftlig formulering 
v. Anette Bøtter-Jensen

Formål: Vil man gerne være mere sikker på skrift, kan man i dette kursus styrke sin skriftlige formuleringsevne. Kurset kan også bruges som en forberedelse til ugeopgaven på 1. årgang.
Mål og indhold: Vi arbejder mod at formulere os i et godt og sikkert skriftligt sprog.  Vi arbejder med forskellige typer af opgaver alt efter kursisternes behov.