Ledelsesarbejdet

Forstanderen er formelt skolens daglige ansvarlige leder i alle forhold. Alligevel opdeles ledelsesarbejde således:
Forretningsføreren er daglig leder og beslutningstager af serviceområdet og forstanderen er daglig leder og beslutningstager på uddannelsesområdet.

Forretningsføreren er forstanderens stedfortræder i alle spørgsmål, der nødvendigvis må træffes afgørelse om på tidspunkter, hvor forstanderen af en eller anden grund er forhindret i at varetage sin ledelsesfunktion. Forretningsføreren kan i sager, som vedrører uddannelsesspørgsmål rådspørge lærerrådsformanden, inden beslutningen træffes.

Ledelsen på Den frie Lærerskole omfatter derfor forstander og forretningsfører.