Liniefag

I uddannelsen på Den frie Lærerskole skal den studerende vælge min. 4 liniefag blandt 16 mulige. Grupperingen af fagene på skemaet begrænser dog valgmuligheden. Grupperingen af fagene fremgår af undervisningsplanen. 

For at få det bedste grundlag for at vælge, vil samtlige liniefag blive præsenteret i løbet af de første 4-5 uger. Det foregår i to faser. Først kommer faglærerne på banen. Derefter vil der blive arrangeret fagcaféer, hvor medlemmer af fagudvalgene vil besvare spørgsmål og fortælle yderligere om den måde, der arbejdes på i de enkelte fag. Først derefter vælges de fire liniefag. Det sker prioriteret og det tilstræbes, at alle får deres valgønsker opfyldt.

Holdstørrelserne varierer, men maksimum er 24 (28). Hvis der er mere end 24 (28) førsteprioriteringer til et fag, oprettes to hold. Hvis man kommer på venteliste til et valgt fag med sin 2-4-prioritet vælges endnu et fag. Er der plads på holdene kan vælges et femte fag.

Kravene om grundlæggende kompetencer er forskellige fra det ene liniefag til det andet.

Linjefagenes timetal er 320, i medie, friluftsliv og fysik dog kun 210.