Videreuddannelse

Laust Riis-Søndergaard

Daglig leder af videreuddannelsesområdet, hvad angår både korte og lange, interne og eksterne kurser og skoleudviklingsforløb samt diplomuddannelsen.
e-mail: lrs@post6.tele.dk