Ansøgning om merit

Adgangskrav.


Ansøgere der ønsker merit skal opfylde de generelle optagelseskriterier samt nedenstående, specifikke kriterier.

Vejledende kriterier for opnåelse af merit.

  • Optagelse på linjefag fordrer, at ansøgeren besidder viden og færdigheder, der svarer til niveauet på det ønskede fag på tidspunktet for optagelse.
  • Ansøgere vurderes desuden på kriterier som egne erfaringer fra pædagogisk beskæftigelse og det kendskab til pædagogiske og didaktiske refleksioner, dette har medført.
  • På det personlige plan vurderes ansøgernes studiegnethed på baggrund af tidligere studieerfaring, modenhed og livserfaring og motivation for lærerstudiet.

Optagelsesprocedure.

  • Skriftlig, motiveret ansøgning vedlagt relevant dokumentation samt beskrivelse af linjefagsønsker og beskrivelse af faglige forudsætninger i pågældende linjefag.(Der skal IKKE udfyldes KOT-skema.)
  • Angiv i ansøgningen, hvilken årgang der ønskes optagelse på.
  • Optagelsessamtale med relevante faglærere, som alene afgør, hvorvidt der kan bevilges merit i linjefagene.

Studiestart.
August og januar.

Ansøgningsfrist.

1. juni for optagelse til august.

1. december for optagelse til januar.