Modul 1: Frihedssyn og pædagogisk praksis

Modul 1 Frihedssyn og pædagogisk praksis

10 ECTS-point, ekstern prøve

 

Læringsmål

Den studerende

 

Kan omsætte tanker om pædagogisk grundsyn i udviklingen af kvalitativt begrundede tiltag inden for undervisning, opdragelse og dannelse

Kan forholde sig til etiske og dannelsesmæssige udfordringer i den værdibaserede skole i praksis

Kan i samspil med kolleger og ledelse skabe rammerne for udviklingen af livsoplysende fællesskaber og undervisning  

Har viden om den pædagogisk filosofiske baggrund for begreberne livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse

Har kendskab til økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktiske forvaltning af frihedssynet

Kan sætte frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik i relation til relevante videnskabsteoretiske positioner

Kan analysere, reflektere over og vurdere frie skolers frihedssyn i relation til pædagogisk teori og øvrige centrale pædagogiske positioners frihedssyn, herunder folkeskolens frihedssyn

Kan i samarbejde med kolleger og ledelse metodisk analysere pædagogiske tiltag samt redegøre for pædagogikkens etiske aspekt

 

Internater foråret 2019

Studieperiode: 30.01 – 10.06.2019.

 

Onsdag den 30.01.2019 kl. 12.00 – fredag den 1.02.2019. kl. 13.00

Onsdag den 13.03.2019 kl. 12.00 – fredag den 15.03. 2019. kl. 13.00

Sted:  Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Undervisere

Carl August Jantzen, Cand. mag i pædagogik og seminarielærer ved Den frie Lærerskole i pædagogik, psykologi og didaktik. (Modulansvarlig)

Marieke Natasja Brinck, lektor,cand.psych. og seminarielærer ved Den frie Lærerskole i pædagogik, psykologi og didaktik.

Flere undervisere.

Økonomi: Kr. 12050. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Viggo: Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen: Elektronisk ansøgning med relevante bilag/dokumentation. Ansøgningsformular kan hentes HER.

Ansøgningsfrist til dette modul: 3.12 2018.

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk

Tlf. 62 24 10 66.