Modul 2: Dramapædagogik

(10 ECTS-point)

Modul 2: Dramapædagogik

Modul 2: Foråret 2017

 

Læringsmål

Den studerende

 • har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
 • har kendskab til forskellige former for dramapædagogiske metoder
 • har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer
 • mestrer den pædagogiske tilrettelæggelse af drama- og teaterprocesser
 • har viden om læringsteorier og æstetik

 

Indhold

 • At lære at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et drama- og teaterpædagogisk forløb.
 • Forskellige former for drama- og teaterforløb og metodiske/didaktiske problemstillinger i relation hertil.
 • Afprøvning af drama- og teaterpædagogiske retninger og refleksioner af disse.
 • Forholdet mellem teatrets praksis og udvikling af den dramapædagogiske praksis.
 • Dramapædagogen som en reflekterende praktiker.
 • Drama som metode til oplevelse og indsigt.
 • Æstetiske læreprocesser og læringsteorier.

 

Studieperiode, internater og eksamen:

Studieperiode: 09.01.2017 - 16.06.2017.

Onsdag den 25.01.2017 fra kl. 12.00 - fredag den 27.01.2017 kl. 13.00.

Onsdag den 22.03.2017 fra k. 12.00 - fredag den 24.03.2017 kl. 13.00.

Aflevering af opgave: Mandag den 22.05.2017.

Intern eksamen finder sted fredag den 16.06.2017 fra KL. 9.00 på Den frie Lærerskole.

 

Økonomi:
Prisen er kr. 10.450,-pr. modul som dækker undervisning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Ønsker man kurset uden logi er prisen kr. 9.050,-

 

Ansøgningsfrist: 01.11.2016 (Se tilmelding og økonomi nederst på siden)

 

Tilmelding:

Elektronisk ansøgning med bilag. Elektronisk ansøgningsskema HER