Modul 2: Dramapædagogik

Dramapædagogik. 10 ECTS. Ekstern Prøve.

Studieperiode: 4.09.19 – 17.01.2020.

 

Læringsmål

 

Den studerende

 

· Kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og scenekunst- pædagogiske forløb

· kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag

· kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik

· har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie

· har viden om æstetiske læreprocesser

· har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer

· kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske metoder

 

Internater:

Onsdag den 4.09. kl. 12.00 – fredag den 6.09. 2019 kl. 13.00.

Onsdag den 6.11. kl.12.00 – fredag den 8.11.kl. 2019 kl. 13.00.

 

Aflevering af opgave: tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00 i Viggo.

 

Eksamen: Ekstern. Fredag den 17.01.2020 på Den frie Lærerskole, Borgen, fra kl. 9.00.

Sted: Undervisningen afholdes på Den Frie Lærerskole i Ollerup

Kursusleder: Hanne Kirk, seminarielærer, Den Frie Lærerskole i Ollerup

 

Undervisere:

Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer

Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune

Hanne Kirk: cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup

Merete Sørensen. Ansat UC Sjælland. Ph.d. om leg, æstetisk læring, drama og inklusion. Deltager som ekspert i flere udvalg under kulturstyrelsen. Er tovholder for og underviser på internationalt modul om æstetik og læring i børnehave og indskoling. Underviser primært i didaktik, æstetik og leg og læring.

 

Litteratur:

Inden uddannelsesstart forventer vi følgende bøger læst:

* Bennyé D. Austring og Merete Sørensen: ”Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske lærerprocesser” (Hans Reitzels Forlag; 2006)

* Hanne Kirk og Ida Krøgholt (red.): ”Fagdidaktik i teater og drama”. (Frydenlund. 2018)

 

Hent det fulde program for modul 2 HER

 

Tilmelding:

Elektronisk ansøgning med bilag. Elektronisk ansøgningsskema HER