Modul 2: Dramapædagogik

 

10 ECTS. Ekstern Prøve.

 

Studieperiode: 4.09.19 – 17.01.2020.

 

Læringsmål

 

Den studerende

  • kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og scenekunst- pædagogiske forløb
  • kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag
  • kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik
  • har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
  • har viden om æstetiske læreprocesser
  • har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer
  • kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske metoder

 

Internater:

Onsdag den 4.09. kl. 12.00 – fredag den 6.09. 2019 kl. 13.00.

Onsdag den 6.11. kl.12.00 – fredag den 8.11.kl. 2019 kl. 13.00.

Aflevering af opgave: tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00 i Viggo.

Eksamen: Ekstern. Fredag den 17.01.2020 på Den frie Lærerskole, Borgen, fra kl. 9.00.

 

Tilmelding:

Elektronisk ansøgning med bilag. Elektronisk ansøgningsskema HER