Modul 2: Fortællekultur, fortælling og det narrative

10 ECTS-point, intern prøve

Læringsmål
Den studerende:

  • Kan reflektere over egen praksis i forhold til narrativitets- og æstetikteori
  • Kan udvikle egne fortællinger
  • Kan udvikle didaktisk begrundede undervisningsforløb i fortælling og bruge fortælling som undervisningsredskab
  • Kan argumentere for fortællingens betydning i forhold til identitetsudvikling og narrativ vejledning samt i et organisatorisk perspektiv
  • Har viden om de frie skolers fortælletradition og kultur, samt nyere fortælleteori og storytelling
  • Har viden om indhold, genrer, fortællingens struktur og didaktiske målsætninger
  • Har viden om narrative kompetencer, narrativitets- og æstetikteori
  • Kan anvende sprog og virkemidler som fortæller
  • Kan anvende fortællingens rum og fortællerens sceniske figur
  • Kan facilitere undervisning i fortælleforløb for børn og kolleger


Internater foråret 2020
Studieperiode: 29.01.2020 - 03.06.2020

Onsdag den 29.01.2020 kl. 12.00 – fredag den 31.01.2020 kl. 13.00.
Onsdag den 4.03.2020 kl. 12.00 – fredag den 6.03. 2020 kl. 13.00.
Eksamenen er den 3. juni 2020.

Sted:  
Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Undervisere:
Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Underviser i fortælling, drama og teater på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Moulansvarlig

Bent Hansen, cand.mag. i pædagogik. Professionel fortæller. Underviser i fortælling, sproget mv. på Den Frie Lærerskole.

Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune.

Marianne Horsdal, Professor emeritus. Tidligere ansat på Center for Kulturstudier. Har bl.a. skrevet Livets fortællinger og Telling lives: Exploring dimensions of narratives. Sidstnævnte er hendes disputats.

Merete Sørensen, Ansat UC Sjælland. Ph.d. om leg, æstetisk læring, drama og inklusion. Deltager som ekspert i flere udvalg under kulturstyrelsen. Er tovholder for og underviser på internationalt modul om æstetik og læring i børnehave og indskoling. Underviser primært i didaktik, æstetik og leg og læring..

Anke Piekut, lektor på Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Økonomi:
Kr. 12.100. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Viggo:
Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Ansøgning:
Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen: Elektronisk ansøgning med relevante bilag/dokumentation. Ansøgningsformular kan hentes HER:

Ansøgningsfrist til dette modul: 04.11 2019.

Kontakt:
Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration:
Sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk, Telefon 62 24 10 66
PD-Uddannelsesleder Bent Hansen - bent@dfl-ollerup.dk