Modul 3: PD i anvendt scenekunst med børn og unge

(10 ECTS-point)

Modul 3: Efteråret 2017

 

Læringsmål

Den studerende

 • har kendskab til og indsigt i børne-ungdomsteater
 • har indsigt i forskellige børnekulturelle udtryksformer
 • har indsigt i og praktisk kendskab til teaterinstruktion og -produktion med børn og unge
 • har kendskab til betydningen af og mulighederne i forskellige medier i børne- og ungdomskulturen samt i det drama- og teaterpædagogiske arbejde med børn og unge
 • har viden om drama og teatrets betydning for det kulturelle miljø
 • kan reflektere over dramas betydning for børn og unges kulturelle identitetsdannelse.

 

Indhold

 • Børne-ungdomsteatrets historie og udvikling.
 • Analyse af og kendskab til dansk børne-ungdomsteater.
 • Teaterinstruktion og -produktion med børn og unge.
 • Teaterproduktion med børn og unge - fokus på processen fra koncept til færdig forestilling.
 • Arbejdet med scenografi, lyd, lys, herunder virtuel scenografi baseret på udvalgte elektroniske medier såsom mobiltelefonens kamerafunktioner og billed- og filmprojektioner på skærme og objekter.
 • Dramapædagogen som kulturskabende og kulturformidlende.
 • Drama og skole- institutionskultur.
 • Forholdet mellem teatrets æstetik og pædagogik.

 

Studieperiode, internater og eksamen:

Studieperiode: 07.08.2017 - 31.01.2018.

Onsdag den 06.09.2017  fra kl. 12.00  - fredag den 08.09.2017 kl. 13.00.

Onsdag den 01.11.2017 fra k. 12.00 - fredag den 03.11.2017  kl. 13.00.

Aflevering af opgave: Onsdag den 20.12.2017 kl. 12.00.

Intern eksamen finder sted onsdag den 31.1.2018 fra kl. 9.00 på Den frie Lærerskole.

 

Økonomi:
Prisen er kr. 10.560,-pr. modul som dækker undervisning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Ønsker man kurset uden logi er prisen kr. 9.120,-

 

Ansøgningsfrist: Der optages stadigvæk PD-studerende

 

Tilmelding:

Elektronisk ansøgning med bilag. Elektronisk ansøgningsskema HER