Modul 3: Scenekunst med børn og unge

10 ECTS. Intern prøve.

 

Studieperiode: 22.01 – 12.06.2020.

 

Læringsmål

Den studerende

  • kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med børn og unge
  • kan varetage samskabende processer, fx. devising
  • har kendskab til dansk scenekunst for børn og unge
  • kan reflektere over scenekunstens betydning for børn og unges kulturelle identitetsdannelse
  • har indsigt i scenekunstens muligheder i skole og institutioner
  • kan mestre scenekunstproduktion med børn og unge
  • kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
  • kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg

 

Internater:

Onsdag den 22.01 kl. 12.00 – fredag den 24.01.2020 kl. 13.00.

Onsdag den 25.03.kl. 12.00 – fredag den 27.03. 2020 kl. 13.00.

Aflevering af opgaven: fredag den 15.05 kl. 12.00 i Viggo.

Eksamen: Intern. Fredag den 12.06 på Den frie Lærerskole, Borgen fra kl. 9.00.

 

Tilmelding:

Elektronisk ansøgning med bilag. Elektronisk ansøgningsskema HER