Modul 4: Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

10 ECTS-point, intern prøve

 

Læringsmål
Den studerende:

  • Kan udvise professionel dømmekraft i vejledningen på baggrund af forståelse af – og refleksion over sammenhængen mellem teori, metode og vejledningspraksis
  • Kan forstå og reflektere over sammenhængen mellem den samfundsmæssige udvikling, vejledningsfaglige problemstillinger og valg af vejledningsstrategi
  • Kan selvstændigt og professionelt initiere og indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med henblik på at udvikle og understøtte målgruppens vejlednings – og valgprocesser, deres overgange til og deltagelse i uddannelse og arbejde
  • Har viden om vejledningen i krydsfeltet mellem menneske og system
  • Har indsigt i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledningens teori, metode og praksis med særligt fokus på vejledningens potentialer i de frie skoleformers fællesskaber
  • Har viden om vejlednings- og valgprocesser i et lærings– og dannelsesperspektiv
  • Kan vurdere, begrunde og anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i tilrettelæggelse af indsatser under hensyn til målgruppens individuelle, sociale og kulturelle betingelser
  • Kan identificere, analysere, udvikle, organisere og evaluere en differentieret vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud og værdigrundlag.


Internater efteråret 2019
Studieperiode: 02.09.2019 - 31.01.2020.

Introdag: Mandag den 02.09.2019 kl. 10.00 – 15.30

Internater:
Onsdag den 09.10.2019 kl.12.00 – fredag den 11.10. 2019 kl. 13.00.
Onsdag den 20.11.2019 kl. 12.00 – 21.11.2019 kl. 13.00.

Eksamen:
Eksamenen finder sted fredag den 17. januar 2020 på Den frie Lærerskole

Sted:  
Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Undervisere:
Trine Hinchely Harck, selvstændig konsulent, master I Uddannelsesplanlægning og – vejledning. (Modulansvarlig)
Trine Lippert, lektor, cand. pæd., University College Lillebælt

Økonomi:
Prisen er kr. 12.750,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Ønsker man kurset uden logi er prisen kr. 11.576,-. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Viggo:
Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Ansøgning:
Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen: Elektronisk ansøgning med relevante bilag/dokumentation. Ansøgningsformular kan hentes HER:

Ansøgningsfrist:
12.08.2019 

Se flyer HER

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk

Tlf. 62 24 10 66.

 

PD-Uddannelsesleder Bent Hansen - bent@dfl-ollerup.dk