Modul 4: Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

Modul 4: Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler

10 ECTS-point, intern prøve

 

Læringsmål

Den studerende

Kan udvise professionel dømmekraft i vejledningen på baggrund af forståelse af – og refleksion over sammenhængen mellem teori, metode og vejledningspraksis

Kan forstå og reflektere over sammenhængen mellem den samfundsmæssige udvikling, vejledningsfaglige problemstillinger og valg af vejledningsstrategi

Kan selvstændigt og professionelt initiere og indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med henblik på at udvikle og understøtte målgruppens vejlednings – og valgprocesser, deres overgange til og deltagelse i uddannelse og arbejde

Har viden om vejledningen i krydsfeltet mellem menneske og system

Har indsigt i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledningens teori, metode og praksis med særligt fokus på vejledningens potentialer i de frie skoleformers fællesskaber

Har viden om vejlednings- og valgprocesser i et lærings– og dannelsesperspektiv

Kan vurdere, begrunde og anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange i tilrettelæggelse af indsatser under hensyn til målgruppens individuelle, sociale og kulturelle betingelser

Kan identificere, analysere, udvikle, organisere og evaluere en differentieret vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud og værdigrundlag.

 

Internater efteråret 2018

Studieperiode: 1.09.2018 -11.01.2019.

Introdag: Mandag den 3.09.2018 kl. 10.00 – 15.30

 

Internater:

Onsdag den 26.09.2018 kl.12.00 – fredag den 28.09. 2018 kl. 13.00.

Onsdag den 7.11.2018 kl. 12.00 – 9.11.2018 kl. 13.00.

Sted:  Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Undervisere:

Trine Hinchely Harck, selvstændig konsulent, master I Uddannelsesplanlægning og – vejledning. (Modulansvarlig)

Trine Lippert, lektor, cand. pæd., University College Lillebælt

 

Økonomi:

Prisen er kr. 12050,- som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse. Ønsker man kurset uden logi er prisen kr. 10592,-. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

 

Viggo: Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen: Elektronisk ansøgning med relevante bilag/dokumentation. Ansøgningsformular kan hentes HER:

Ansøgningsfrist til dette modul: Modulet er oprettet. Der modtages stadigvæk ansøgninger om optagelse på modulet.

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk

Tlf. 62 24 10 66.

 

D-Uddannelsesleder bent@fabulatoriet.dk