Musik

Fagets timetal er: 320

Målsætning:

Målet er, at den studerende:

 • uddanner sig til en engageret og fagligt kvalificeret musiklærer til de frie skoler
 • inspireres til at bruge musikkens rige muligheder i tværfaglige og almendannende sammenhænge, specielt med øje for den meget aktive rolle musikken spiller for fællesskabet i de frie skolers dagligdag, det være sig ved morgensamlinger, skolekoncerter, musikteaterforestillinger, fester m.m.

Indhold på linieholdet,
der henvender sig til de studerende, der ønsker at undervise i musik og derfor ønsker en bred indsigt i fagets discipliner:

 • Node- og becifringsteori
 • ERT - elementær rytmisk træning
 • Hørelære og aflytning
 • Arrangement og improvisation
 • Rytmegrupperotation og genrekendskab
 • Korledelse og sammenspilsledelse

Derudover eksempelvis sanglege, musikhistorie og computermusik mm.

Fagdidaktisk arbejdes med:

 • Teorier om børn og unges musikalske udvikling.
 • Kommunikation og roller i sammenspilssituationer.
 • Planlægning og gennemførelse af undervisning til forskellige aldersgrupper.
 • Forskellige ledelsesformer i forbindelse med kor og sammenspil.