Ollerup kursus 2017

Fra mandag den 3. april til fredag den 7. april 2017

Læs følgebrev til kursusfolderen HER

Du kan læse den samlede kursusfolder, med alle kursusbeskrivelser og praktiske oplysninger. i den elektroniske udgave HER

Tilmelding til Ollerupkurset (Tilmeldingsfrist to. d. 2. februar 2017):

Tilmeld dig elektronisk HER

International course: Togetherness as Motivation. Application HERE

 

Har du uddybende spørgsmål til de forskellige kurser, økonomi, tilmeldingsprocedure, m.m., er du velkommen til at kontakte Den frie Lærerskole på tlf. 62 24 10 66.

Vel mødt på Den frie Lærerskole og til Ollerupkursus 2017

 

Søg en 3-ugers praktikant

Som følge af de mange studerende vi har på 1. og 2. årgang, er Den frie Lærerskoles praktikantordning, ikke længere kun bundet op på Ollerupkurset. Vi har derfor de senere år oprettet en liste over skoler, der hvert år tilbyder plads til en studerende fra 1. eller 2. årgang i de tre uger op til påske.Hvis jeres skole ønsker at være med i denne permanente ordning, så kontakt praktikleder Gitte Madsen.Det er stadig en god ide og mulighed at tilbyde en plads til en tre-ugers praktikant, mens en lærer deltager i Ollerupkurset.

Tilmeldingsfrist for at søge en 3 ugers-praktikant: senest d. 25. november 2016 Tilmelding til Ollerupkurset udløser ikke automatisk en praktikant.

Søg en praktikant i 3 uger fra d. 3. april - 7. april 2017