Opbygning af en Pædagogisk Diplomuddannelse

En hel pædagogisk diplomuddannelse er bygget op i moduler og værdisat med ECTS point.

European Credit Transfer System) ECTS er en fælleseuropæisk standard, som viser  uddannelsens omfang og varighed. 60 ECTS-point svarer til ét års studier eller en hel pædagogisk diplomuddannelse.

SE DE AKTUELLE KURSUSUDBUD 2017-2018


Struktur og moduler

 

I uddannelsen skal du gennemføre:

Pædagogisk viden og forskning, (obligatorisk, 10 ECTS)

Tre eller flere valgmoduler (ialt 30 ECTS)

Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk, 5 ECTS)

Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) - skal ligge sidst i studieforløbet.

 

Valgmoduler:

Grundtvig og Kolds idéverden (10 ECTS)

Fortællekultur - fortælling og det narrative (10 ECTS)

Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde (10 ECTS)

Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens muligheder (10 ECTS)

Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS)

Social inklusion - målrettet friskolerne (10ECTS)

 

Moduler fra uddannelsen kan kombineres med moduler fra de øvrige Pædagogiske Diplomuddannelser og - som led i en Fleksibel Diplomuddannelse - med moduler fra andre diplomuddannelser. Du kan læse mere om de enkelte moduler i studieordningen