Optagelse

Den frie Lærerskole optager ca. 75 studerende om året.
Vi har studiestart 1 gang om året, medio august.
 
Optagelse sker efter, at en ansøger, der opfylder de formelle optagelseskriterier om alder, arbejdserfaring og forudgående skolegang, har indsendt en individuel ansøgning, ansøgningsblanket og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2-3 af skolens lærere, hvor der er mulighed for at uddybe og spørge til indholdet af den skriftlige ansøgning. De lærere, der har haft ansøgeren til samtale, indstiller til lærerrådet, om ansøgeren skal optages eller ej. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse.

Læs mere om optagelseskriterierne

Ansøgning om merit


Sådan søger Du ind på Den frie Lærerskole

1. Du skal skrive en motiveret ansøgning, hvor du fortæller lidt om:

  • Hvem du er
  • Hvad du har lavet i dit liv indtil nu
  • Hvorfor du gerne vil optages på DfL
  • Og vedlægger et fyldestgørende CV

 

2. Du skal udfylde ansøgningsskema fra KOT (Den koordinerede Tilmelding)

  • Områdenummer: 46510
  • Optagelsesområdenavn: Lærer til de frie skoler

 

3. Ansøgningsskema fra KOT finder du på www.optagelse.dk

Ansøgningen skal vedlægges relevante bilag, såsom eksamensbeviser, erhvervsarbejde samt andet, som kan understøtte din ansøgning. 
Du kan sende din ansøgning samt bilag i et brev til Den frie Lærerskole, eller du kan gemme ansøgning og bilag på din computer og uploade det, når du udfylder KOT skemaet på www.optagelse.dk

Ansøgningsfrist:

15. marts

Men vi modtager ansøgninger hele året.