Optagelse

Den frie Lærerskole optager ca. 75 studerende om året.
Vi har studiestart 1 gang om året, medio august.
 
Optagelse sker efter, at en ansøger, der opfylder de formelle optagelseskriterier om alder, arbejdserfaring og forudgående skolegang, har indsendt en individuel ansøgning, og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2-3 af skolens lærere, hvor der er mulighed for at uddybe og spørge til indholdet af den skriftlige ansøgning. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse.

Læs om optagelseskriterierne
 

ANSØGNINGSPROCES
For at søge om optagelse skal du sende en motiveret ansøgning, et fyldestgørende CV samt relevant dokumentation, såsom eksamensbeviser, personlige udtalelser m.v. via www.optagelse.dk.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dine aktiviteter og kompetencer, og hvorfor de er relevante med henblik på optagelse på Den frie Lærerskole.

Du finder os på www.optagelse.dk under følgende:

  • Områdenummer: 46510
  • Optagelsesområdenavn: Lærer til de frie skoler

Ansøgere der opfylder optagelseskriterierne inviteres til optagelsessamtale i perioden marts/maj. Samtaledage i 2019 er fastlagt til: 25. marts, 24. april samt 1. maj

Du får et foreløbigt svar på din ansøgning medio maj.

Indkaldelse til samtale samt svar på ansøgning sendes via mail.

ANSØGNINGSFRIST:
15. marts kl. 12.00

Ansøgning om merit