Organisation

Den frie Lærerskole er en selvejende institution som er placeret under Uddannelses- og Forskningsministeriet som de øvrige videregående uddannelser.

Den frie Lærerskole er baseret på Tillidsmandskredsen, der er en kreds af mennesker, som er optaget af skolens formål, historiske baggrund og aktuelle virke. Tillidsmandskredsen har til opgave at støtte og styrke Den frie Lærerskoles virke. Det gør den bl.a. ved at træffe overordne beslutninger og vælge styrelsen på det årlige tillidsmandsmøde samt ved at udbrede kendskabet til skolen og sørge for at, Den frie Lærerskole inddrages i mange forskellige sammenhænge i de frie skolers virke.

Tillidsmandskredsen består af mindst 101 medlemmer:
Tillidsmandsmødet vælger mindst 52 medlemmer
Elevforeningen ved Den frie Lærerskole udpeger 20 medlemmer
De studerende ved Den frie Lærerskole udpeger 5 medlemmer
De ansatte ved Den frie lærerskole udpeger 4 medlemmer
Efterskoleforeningen udpeger 4 medlemmer
Dansk Friskoleforening udpeger 4 medlemmer
Folkehøjskolernes forening i Danmark udpeger 4 medlemmer
Frie Fagskoler udpeger 4 medlemmer
DGI udpeger 4 medlemmer

Styrelsen
Styrelsen består af 11 medlemmer:
7 medlemmer vælges på det årlige Tillidsmandsmøde for 3 år ad gangen:
1 medlem udpeges af Elevforeningen ved Den frie Lærerskole
2 medlemmer udpeges af de ansatte ved Den frie Lærerskole
1 medlem udpeges af de studerende ved Den frerie Lærerskole
Forstander og forretningsfører deltager i styrelsesmøderne uden stemmeret.

Styrelsen varetager den overordnede ledelse i skoles daglige arbejdes og samarbejder tæt med forstander og forretningsfører om dette.

I det daglige ledes Den frie Lærerskole af forstander Ole Pedersen i tæt samarbejde med forretningsfører Lennart Simonsen. Sidstnævnte tager sig primært af ledelsen af det administrative og praktiske område af skoledriften.

I praksis ledes Den frie Lærerskole i en demokratisk struktur, hvor medarbejderne har stor indflydelse på deres arbejdsområder, ofte gennem udvalgsarbejde hvor også de studerende deltager og har indflydelse.