Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk diplomuddannelse

 

Pædagogisk viden og forskning

10 ECTS-point, ekstern prøve

Formål 

Modulet skal kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer indenfor den pædagogiske profession. Det skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.

Mål for læringsudbytte

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier

argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag

vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis

reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed
 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

 

  • have indsigt i teorier om viden og pædagogisk videnskab
  • have forståelse af samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis
  • kunne reflektere over hvilken betydning pædagogisk viden og etik har for den professionelle position
  • Færdigheder
  • kunne analysere og vurdere det videns- og værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
  • kunne analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
  • kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis
     

Studieperioden

Mandag den 8. april 2019 – fredag den 14. juni 2019.

Internat med undervisning, vejledning og selvstudium finder sted på Ollerupkursus 2019: Mandag den 8. april kl. 9.00 til torsdag den 11. april kl. 15.00.

NB: Mod en mindre ekstra betaling, er der mulighed for kost og logi på Den frie Lærerskole til fredag den 12. april og deltagelse i aftenarrangementet på Ollerupkurset, samt arrangementet fredag den 12. april.

Onsdag den 1. maj kl.10.00-15.00 2019 vil der være undervisning (3 lektioner) og vejledning.
 

Vejledende pris

Kr. 7.340 som dækker undervisning, eksamen, materialer og gruppevejledning under internatet med henholdsvis 16 lektioners undervisning og 8 lektioners gruppevejledning, samt 3 lektioners undervisning den 1.maj. I mellemforløbet frem til aflevering af en skriftlig opgave, er der 2 lektioners individuel vejledning, der finder sted via mail og telefon.
I alt 29 lektioner.

Kost/ophold: Kr. 1560,- og logi: Kr. 1050,- Dækker fra mandag den 8. april kl. 9.00 til torsdag den 11. april kl. 15.00, samt formiddagskaffe og frokost den 1. maj.

Ekstra betaling for kost/logi på Kr. 750,- for deltagelse i aftenarrangement torsdag den 11. april og arrangementet fredag formiddag den 12. april.
 

VIGGO

PD-studerende får adgang til Den frie Lærerskoles kommunikationsrum "VIGGO", hvor undervisningsplan, litteraturliste og praktiske oplysninger vil være tilgængelige fra mandag den 1. april 2019.

Afsluttende prøve med ekstern censor

Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave. Den skriftlige opgave afleveres til Den frie Lærerskole onsdag den 29. maj 2019 kl. 12.00. Eksamen finder sted fredag den 14. juni 2019 fra kl. 9.30.

En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave som grundlag for prøven.

Skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen.

Omfang af skriftlig opgave: Max 12 sider for 1 studerende.

Max 16 sider for 2 studerende. Max 20 sider for 3 studerende

Prøvetid

1 studerende 30 min inkl. votering

2 studerende 45 min inkl. votering

3 studerende 60 min inkl. votering

 

Bedømmelse

En karakter efter 7-trins-skalaen.

Tilmelding sker elektronisk. Ansøgningsskema kan downloades HER

Yderligere oplysninger om modulet kan rettes til Den frie Lærerskole
på tlf.: 62 24 10 66

Gitte Mørkenborg Olsen, kursussekretær

Bent Hansen, PD-Uddannelsesleder