Pædagogisk viden og forskning

10 ECTS-point, ekstern prøve

Formål 

Modulet skal kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer indenfor den pædagogiske profession. Det skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.
 

Mål for læringsudbytte

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
 • argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
 • vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
 • reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed
   

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

 • have indsigt i teorier om viden og pædagogisk videnskab
 • have forståelse af samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis
 • kunne reflektere over hvilken betydning pædagogisk viden og etik har for den professionelle position

Færdigheder

 • kunne analysere og vurdere det videns- og værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
 • kunne analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
 • kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis
   

Studieperioden

Mandag den 19. marts 2018 – fredag den 15. juni 2018.

Internat med undervisning, vejledning og selvstudium finder sted på Ollerupkursus 2018:

Mandag den 19. marts kl. 9.00 til torsdag den 22. marts kl. 15.00.

NB: Mod en mindre ekstra betaling, er der mulighed for kost og logi på Den frie Lærerskole til fredag den 23. marts og deltagelse i aftenarrangementet på Ollerupkurset, samt arrangementet fredag den 23. marts.
 

Vejledende pris

Kr. 6.000 som dækker undervisning, eksamen, materialer og gruppevejledning under internatet med henholdsvis 16 lektioners undervisning og 8 lektioners gruppevejledning. I mellemforløbet frem til aflevering af en skriftlig opgave, er der 2 lektioners individuel vejledning, der finder sted via mail og telefon.
I alt 26 lektioner.

Kost/ophold: Kr. 1400,- og logi: Kr. 970,- Dækker fra mandag den 19. marts kl. 9.00 til torsdag den 22. marts kl. 15.00.

Ekstra betaling for kost/logi på Kr. 650,- for deltagelse i aftenarrangement torsdag den 22. marts og arrangementet fredag formiddag den 23. marts
 

VIGGO

PD-studerende får adgang til Den frie Lærerskoles kommunikationsrum "VIGGO", hvor undervisningsplan, litteraturliste og praktiske oplysninger vil være tilgængelige fra mandag den 15. januar 2018.


Afsluttende prøve med ekstern censor

Mundtlig prøve kombineret med skriftlig opgave. Den skriftlige opgave afleveres til Den frie Lærerskole onsdag den 28. maj 2018 kl. 12.00. Eksamen finder sted fredag den 15. juni 2018 fra kl. 9.30.

En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Den studerende udarbejder en skriftlig opgave som grundlag for prøven.

Skriftlig opgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen.

Omfang af skriftlig opgave: Max 12 sider for 1 studerende.

Max 16 sider for 2 studerende. Max 20 sider for 3 studerende

Prøvetid

1 studerende 30 min inkl. votering

2 studerende 45 min inkl. votering

3 studerende 60 min inkl. votering

Bedømmelse

En karakter efter 7-trins-skalaen.

Tilmelding sker elektronisk. Ansøgningsskema kan downloades HER

 

Yderligere oplysninger kan rettes til Den Frie Lærerskoles administration: Gitte Mørkenborg Olsen på: e.mail: dfl@dfl-ollerup.dk eller tlf.: 62 24 10 66.