PD i de frie skolers tradition og pædagogik

I uddannelsen beskæftiger vi os teoretisk og praksisnært med idehistoriske, pædagogiske og didaktiske spørgsmål og retter dem mod arbejdet i de frie skoler.

Værdierne i den frie skoletradition inspireret af Grundtvig og Kolds livssyn og skoletanker udfordres af andre pædagogiske tænkere og de nyeste teorier om undervisning og læring. Uddannelsen kommer samlet set rundt i alle hjørnerne af skolekulturen og kostskolemiljøet og behandler grundigt livsfilosofi og idehistorie i den frie skoletradition, fortællingen og det narrative, lærerperson og læreridentitet, faglige/didaktiske problemstillinger, ledelsesfilosofi og pædagogisk ledelse, vejledningens særlige muligheder i kostskolemiljøet, barnesyn og dannelsessyn, medborgerskabsaspektet og den mellemfolkelige oplysning.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Den frie Lærerskole i Ollerup og University College Lillebælt. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsuddannelse med et til to moduler pr. semester. Undervisningen på valgmodulerne er samlet på to internater og foregår på den frie Lærerskole i Ollerup.

Artikel om PD-uddannelsen i "De frie skolers tradition og pædagogik

SE DE AKTUELLE KURSUSUDBUD 2017-2018

 

Struktur og moduler

 

PD-uddannelsen i overblik:

 • Pædagogisk viden og forskning, (obligatorisk, 10 ECTS)
 • Tre eller flere valgmoduler (ialt 30 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk, 5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) - skal ligge sidst i studieforløbet.


Valgmoduler:

 • Grundtvig og Kolds idéverden (10 ECTS)
 • Fortællekultur - fortælling og det narrative (10 ECTS)
 • Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde (10 ECTS)
 • Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens muligheder (10 ECTS)
 • Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS)

Du kan også vælge blandt fælles fagmoduler for alle Pædagogiske diplomuddannelser:

 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Skriftlig faglig formidling (5 ECTS)
 • Evaluering i organisationer (10 ECTS)
 • Fagdidaktik og evaluering (10 ECTS)
 • Konfliktforståelse - en kulturkompetence (10 ECTS)
 • Konflikthåndtering (10 ECTS) Fagdidaktik og klasseledelse (10 ECTS)
 • Kommunikation (10 ECTS)
 • Forældresamarbejde i dagtilbud og skole (5 ECTS)
 • Skoleledelse i et internationalt perspektiv (5 ECTS)
 • Internationalisering - komparativ pædagogik (10 ECTS)
 • Internationalisering i skolen (10 ECTS)

Moduler fra uddannelsen kan kombineres med moduler fra de øvrige Pædagogiske Diplomuddannelser og - som led i en Fleksibel Diplomuddannelse - med moduler fra andrediplomuddannelser. Du kan læse mere om de enkelte moduler i studieordningen

Vejledning

Du kan kontakte uddannelsesleder Laust Riis-Søndergaard på tlf. 6224 1066 eller på mail dfl@dfl-ollerup.dk eller du kan kontakte University College Lillebælts vejledere på tlf. 6318 4000eller pd@ucl.dk for aftale om personlig vejledning.