PD Nyheder

Internatets muligheder
Alle vores PD-moduler udbydes som internater. Et PD-modul ved Den frie Lærerskole er typisk tilrettelagt over to internater af hver tre dages varighed, hvor lærere, pædagoger og ledere har tid til at udveksle værdifulde erfaringer med hinanden. Tidsrummet mellem de to internater er ca. 7.uger, hvor de PD-studerende har mulighed for at inddrage ny viden fra PD- undervisningen og egen praksis. Denne vekslen mellem teori-praksis, har vist sig at være meget motiverende og givet PD undervisningen et godt fagligt løft.

PD-udviklingsarbejde i 2018
Den frie Lærerskole udbyder i et samarbejde med UC-Lillebælt to retninger i den Pædagogiske Diplomuddannelser:

1)   PD der sigter på de frie skoler. Der er fire moduler samt tre obligatoriske.
2)   PD i anvendt scenekunst der ligeledes indeholder fire moduler og 3 obligatoriske. Modulerne er blevet nyformuleret i studieordningen. Vi udbyder en ny runde i Anvendt Scenekunst fra foråret 2019.

PD uddannelsesretningen til de frie skoler er inde i et inspirerende udviklingsarbejde. Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt har afholdt et konstruktivt idemøde med repræsentanter for Dansk Friskoleforening, Frie Skolers Lærerforening, Efterskoleforeningen, Foreningen for Folkehøjskoler, samt underviserne fra de forskellige fagmoduler i PD-uddannelserne. De ideer og konkrete forslag til indholdet, der fremkom ved mødet, er nu under bearbejdelse i et udvalg og skal munde ud i fire nye PD-moduler.

Henvendelse om yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskole, sekretær Gitte Mørkenborg Olsen 62 24 10 66.

Laust Riis-Søndergaard, PD-uddannelsesleder, Den frie Lærerskole.