PD nyheder og moduler 2017- 2018

PD nyheder og moduler 2017-2018

25 PD-studerende er i efteråret 2017 i gang med deres Pædagogiske Diplomuddannelse på Den frie Lærerskole.

Det drejer sig om 1) PD-”Vejledning i efterskolen”, 2) PD-Afgangsprojektet i drama og 3) PD-modulet ”Anvendt Scenekunst- scenekunst for børn og unge”.

Længere nede på siden kan du læse om, hvilke PD-moduler der udbydes i foråret 2018.

PD- modulerne ved Den frie Lærerskoles udbydes i et samarbejde med UC-Lillebælt.

Alle vores moduler udbydes som internater. Et PD-modul ved Den frie Lærerskole er typisk tilrettelagt over to internater af hver tre dages varighed, hvor lærere, pædagoger og ledere har tid til at udveksle værdifulde erfaringer med hinanden. Tidsrummet mellem de to internater er ca. 7.uger, hvor de PD-studerende har mulighed for at inddrage ny viden fra PD- undervisningen og egen praksis. Denne vekslen mellem teori-praksis, har vist sig at være meget motiverende og givet PD undervisningen et godt fagligt løft.

 PD-udviklingsarbejde i 2017-2018

I efteråret 2017 er vi optaget af en revidering af alle PD-modulerne i samarbejde med UC-Lillebælt og de frie skoler. Det er især PD-retningen ”De frie skolers tradition og pædagogik” vi retter fokus på.

Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt har afholdt et inspirerende idemøde med repræsentanter for Dansk Friskoleforening, Frie Skolers Lærerforening, Efterskoleforeningen, Foreningen for Folkehøjskoler, samt underviserne fra de forskellige fagmoduler i PD-uddannelserne. De ideer og konkrete forslag der fremkom ved mødet, er nu under bearbejdelse  i et udvalg og skal munde ud i fire nye PD-moduler, der i særlig grad sigter på de frie skoler. Målet er, at den nye PD-uddannelse søges godkendt i april 2018, så den kan udbydes fra august 2018.

 

PD- valgfrie moduler i 2017 -2018

 Igangværende PD-moduler:

Efteråret 2017

1)     PD- Vejledning i efterskolen- kostskolepædagogikkens muligheder

2)     PD-Drama modul 3: Anvendt scenekunst

3)     Afgangsprojektet i Drama

 Udbydes i foråret 2018.

Foråret 2018

1)     PD-Fortællekultur- fortælling og det narrative.

2)     PD-Social inklusion målrettet efterskolerne

3)     Pædagogisk viden og forskning.

(Obligatorisk) Dette modul udbydes i forbindelse med Ollerupkursus 2018, der ligger fra mandag den 19.marts- fredag den 23.marts 2018. Se nærmere beskrivelse, under dette PD-modul.

Henvendelse om yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskole, Gitte Mørkenborg Olsen 62 24 10 66.

Laust Riis-Søndergaard.

PD-uddannelsesleder, Den frie Lærerskole