PD nyheder og moduler 2017- 2018

30 PD- studerende ved Den frie Lærerskole har i december 2016 og januar 2017 afleveret deres PD-opgaver og afsluttet med eksamen.

Det drejer sig om PD-”Vejledning i efterskolen”, PD- ”Undersøgelse af pædagogisk praksis”, PD-Afgangsprojektet i drama og PD-modulet i drama: ”Teaterteori, dramarturgi og teaterproduktion”.

Opgaverne er godt gennemarbejdede, hvilket bekræftes af de vurderinger, der nu er afgivet. Vi hæfter os ikke mindst ved den glæde, de PD-studerende udtrykker over det faglige udbytte og den inspiration de bærer med sig fra undervisningen og fordybelsesprocesserne i modulerne.

PD- modulerne ved Den frie Lærerskoles udbydes i et samarbejde med UC-Lillebælt.

Alle vores moduler udbydes som internater. Et PD-modul ved Den frie Lærerskole er typisk tilrettelagt over to internater af hver tre dages varighed, hvor lærere, pædagoger og ledere har tid til at udveksle værdifulde erfaringer med hinanden. Tidsrummet mellem de to internater er ca. 7.uger, hvor de PD-studerende har mulighed for at inddrage ny viden fra PD- undervisningen og egen praksis. Denne vekslen mellem teori-praksis, har vist sig at være meget motiverende og givet PD opgaverne et godt fagligt løft.

 

PD-Udviklingsarbejde i 2017

I foråret 2017 er vi optaget af en revidering af alle PD-modulerne i samarbejde med UC-Lillebælt og de frie skoler. Det er især PD-retningen ”De frie skolers tradition og pædagogik” vi retter fokus på. Uddannelsesretningen blev oprettet som en forsøgsordning i 2002 og akkrediteret som en landsdækkende PD-retning i 2008. PD-modulerne i denne uddannelsesretning er i høj grad tilegnet de frie skoler og en mulighed for, at lærere, pædagoger og ledere, kan udvikle undervisningen, medvirke til skoleudvikling og være eksponenter for skoleformerne.

 

PD- valgfrie moduler i 2017 -2018

 

Foråret 2017

1)     PD- Grundtvig og Kolds ideverden.

        ( I tilknytning til Ollerupkursus 2017 fra den 3.april – 7.april)

2)     PD- Drama modul 2: Dramapædagogik

3)     PD- Afgangsprojektet i Drama

 

Efteråret 2017

1)     PD- Vejledning i efterskolen- kostskolepædagogikkens muligheder

3)     PD-Drama modul 3: Anvendt scenekunst

 

Foråret 2018

1)     PD-Fortællekultur- fortælling og det narrative.

2)     PD-Social inklusion målrettet efterskolerne

 

De obligatoriske moduler i en PD-uddannelse sætter vi i gang, når der er behov for det. Det drejer sig om: 1) Pædagogisk viden og forskning. 2) Undersøgelse af pædagogisk praksis. 3) Afgangsprojektet.

 

Laust Riis-Søndergaard.