Praktik i udlandet

Praktik i udlandet

Det er muligt at tage sin praktik i udlandet:

I forbindelse med 3-ugers praktik på 1. eller 2. årgang:

Inden jul sendes en ansøgning til praktiklæreren / sproglæreren / lærerrådet med angivelse af skole samt pædagogisk begrundelse for ønske om udlandspraktik.

I forbindelse med årspraktik på 3. årgang:

Hvis man ønsker årspraktikken i udlandet, skal man ansøge lærerrådet inden.
Man må altså ikke skrive under på en kontrakt, før man har fået godkendt sin ansøgning hos lærerrådet.

Lærerrådet tager stilling til hver enkelt ansøgning.

Lærerrådet forholder sig positivt til praktik i udlandet, men det anbefales fra skolens side, at man opdeler sin praktiktid med ½ år i udlandet og ½ år på en skole i Danmark. Det er dog ikke et krav.

Man kan ikke få sin SU med til udlandet i årspraktikken, da vores uddannelse kun er normeret til 4 år.

Den nærmere kontakt til Den frie Lærerskole i årspraktikken aftales med praktiklæreren.

Internationalt Udvalg opfordrer til, at man under eller efter udlandsopholdet formidler sine oplevelser. Vi kan i udvalget også hjælpe med formidling af kontakt og vejledning.