Referater

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 3. september 2016 kl. 09.30 - 11.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent, to stemmetællere og
protokolfører

Dirigent: Christoffer

Stemmetællere: Morten og Lise

Protokolfører: Karin

 

2. Formandens beretning:

Kommentarer og spørgsmål til formandens
beretning:

 

Vi har i år alle skulle finde os tilrette
i nye roller og konstitutioner, så året har mest budt på struktur og
organisering i selve bestyrelsen og i samarbejdet med lærerskolen.

I bestyrelsen har vi i dette år fået 2 nye
medlemmer og et enkelt medlem har været nødt til at melde sig ud. Vi har fået
delt posterne ud mellem os og lavet funktionsbeskrivelser, så arbejdet ikke
ender på få skuldre.

På kontoret har Tina og Gitte overtaget
elevforeningen fra Anne Marie, som i mange år har varetaget alt det praktiske
ift. elevforeningens regnskab, tilmeldinger og informationer til gl.elev
weekenden. Vi vil gerne sige tak til Anne Marie for et stort stykke arbejde
gennem årene. Tina og Gitte er ved at finde sig tilrette og har allerede nu
gjort nye tiltag. Tilmeldingen er nu således at man betaler med det samme man
melder sig til. Dette letter arbejdet en del ift. at der ikke længere skal inddrives
betaling i døren og vi kan undgå at stå med afkrydsningslister.

Vi har alle skulle finde os tilrette, men
vi har i år fået skabt et godt fundament, der gerne skulle gøre den
administrative del lettere næste år.

Vi har i nogle år forsøgt at få integreret
lærerskolens nuværende elever i september weekenden med den vision at vi stille
og roligt bliver en elevforening for både nuværende og gamle elever. Dette
gjorde vi sidste år ved at få nuværende elever til at stå for underholdningen
lørdag eftermiddag og musikken lørdag aften. Det var en stor succes og det
giver også 4. og 5.årgangsrepræsentanten en mulighed for at fortælle skolens
elever om elevforeningen. Vi håber at vi i de kommende år kan arrangere et
foredrag eller en koncert i løbet af året for både nuværende og gamle elever og
på den måde give dfl'er en mulighed for at mødes via elevforeningen.

I januar holdt vi møde med Tina, Gitte og
Lennart for at snakke om arbejdsfordelingen og økonomien ift. september
weekenden og vores udgangspunkt var at gøre det så let som muligt for alle
parter. Mht økonomien kan nævnes, at det de seneste år har skabt unødig
forvirring at dem som var tilmeldt via tillidsmandkredsen til frokost drak
gratis og dem som var tilmeldt via elevforeningen skulle betale. På mødet
aftalte vi at lærerskolen betaler alle tilmeldtes drikkelse og på den måde er
der færre lister og mellemregninger at holde styr på.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen
for et godt år og jeg glæder mig til vores fremtidige samarbejde.

 

  • spørgsmål:
  • om hvor mange nye fra den afgående årgang, der er til elevmødet, efterkommer næste udmelding:

 

  • mange
  • nye indmeldte, da opfordringen til indmeldelse i elevforeningen er kommet udEFTER sommerferien og ikke inden. Egentlig en fejl, men den ventes gentaget, dader har været succes med flere indmeldte end der plejer.

 

3. Orientering om Den frie Lærerskole ved
en lærer og en elevrepræsentant

(udskydes til kl. 11.00-12.20 i dramasalen
sammen med tillidsmændene)

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab og status:

Det nævnte særlige arrangement er
elevmødet.

Der er ca 5000 kr mindre end før i
kontigentindbetaling, dvs fald i medlemmer.

 

5. Behandling af indkomne forslag

(Eventuelle forslag, der
ønskes behandlet og sat under afstemning på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved
vedtægtsændringer se i vedtægterne)

Ingen indkomne forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen for en toårig periode, samt valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år;

På valg er:

Niels
Petersen

Anne
Margrethe (Genopstiller ikke)

Louise
Frandsen

Andreas
Packof

Lena
Andersen

Lasse
Laursen

 

Valgt til bestyrelsen er:

Niels

Louise

Andreas

Første suppleant er Lasse

 

7. Valg af revisor:

På valg er:

Uno
Romby Nielsen - Genvalgt

 

8. Valg af tillidsmænd, samt valg af 3 suppleanter til tillidsmandskredsen for 1 år;

På valg er:

Poul
Erik Fink

Dorthe
Rykind-Eriksen

Hanne
Thode Sørensen (modtager ikke genvalg)

Annemette
Berg Hansen

Lasse
Laursen

Didde
Raahede

Andreas
Packhof

Martin
Jørgensen

Valgt til tillidsmandskredsen er:

Poul
Erik

Lasse

Annemette

Dorthe

 

Suppleanter:

Didde

 

10. Eventuelt (Under dette punkt
kan der intet vedtages)

Kirsten fra køkkenet er
fyldt 60 og har modtaget gave - og takker.

Poul Erik er fyldt 70 og
har modtaget gave - og takker.

Opfordring til ideer til
bestyrelsen i forhold til nye tiltag, ris og ros. Facebook-gruppen vokser og
bruges mere og mere.

Der udtrykkes glæde og
roses for initiativet med ideen med koncert hvor kombinationen af nuværende og
gamle elever kan mødes.

 

Dirigenten takker for god ro og orden! 

?