Regnskab og budget

Den frie Lærerskole drives ved tilskud fra staten, ved betaling fra de studerende og ved indtægtsgivende virksomhed i øvrigt.

Skolens regnskabsår følger finansåret.
Omkring 1. november påbegyndes den årlige budgetlægning i styrelsen. Stormødet orienteres o de overordnede principper, og den forventede størelsesorden for Lærer/elevrammen, som fordels af Stormødet.

 

Under stormødet er nedsat to udvalg, der arbejder med økonomi. Det er budgetudvalget og paritetisk udvalg. De beskrives begge i studiehåndbogen.

Forretningsfører og forstander har ansvaret for, at skolens regnskab udarbejdes og afsluttes senest 6 uger før tillidsmandsmødet. Tillidsmænd, ansatte samt studerende ved DfL har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber.

Årsrapport 2016