Skolens ledelse

Den frie Lærerskole har en ledelsesmæssig opbygning på linie med en efterskole eller en højskole.  Det betyder, at der er en kreds af mennesker - på mange skoler kaldet en skolekreds - der har beslutningsmyndigheden over skolens fundats, formål, økonomi og ansættelse af skolens leder. Da skolekredsen oftest består af mange mennesker, vælger den en bestyrelse, som skal varetage beslutningsmyndigheden i dagligdagen med hensyn til især det økonomiske - men også, at skolens undervisning og hverdag følger de ideer, som er besluttet i skolekredsen.

På Den frie Lærerskole hedder kredsen bag skolen: tillidsmandskredsen. Og det er tillidsmandskredsen, der udstikker de meget overordnede retningslinier for Lærerskolens økonomi, uddannelse og virksomhed i øvrigt - og det er tillidsmandskredsen som godkender ansættelsen af forstanderen.

Tillidsmandskredsen har valgt en styrelse, som har det økonomiske ansvar for skolen over Undervisningsministeriet, og som løbende er i dialog med skolens forstander og medarbejdere om, hvordan de overordnede retningslinier skal udfoldes i undervisningsplanen og i skolekulturen.
Styrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf de 7 er valgte af skolens Tillidsmandskreds, to af medarbejdere, en af de studerende og en af Elevforeningen.

I det daglige ledes Den frie Lærerskole af forstander Ole Pedersen i tæt samarbejde med køkkenleder, kontorleder, serviceleder og viceleder.

Men helt specielt for Den frie Lærerskole gælder, at der er en meget stor grad af medindflydelse for både studerende og medarbejdere.

De studerende er repræsenteret i udvalg for de enkelte fag og i udvalg nedsat af stormødet eller lærerrådet. En del af budgetområdet ligger også til beslutning hos de studerende.

Derudover er de studerende som nævnt repræsenteret i styrelsen, ligesom de deltager i den åbne del af lærermødet med en repræsentant for hver årgang.