Sproget

Timetallet for faget er 67

Fagets indhold består af to overordnede temaer.

Tema 1: Identitet og sprog
Ideer til indhold:
Sprogteorier: Sammenhæng mellem sprog og tænkning.
Sprognormer og sproglig dannelse (dialekter og sociolekter)
Sproget som erkendelse
De mange sprog; skrift, tale, krop, tegnsprog
Sproglige genrer og diskurser: Kulturens og subkulturens sprog - medierne, sms-sprog, kirken og skurvognen
Sproget som et eksperimentarium for kreativitet og skaberglæde
Sprogets historisk-poetiske dimension
Sprogpsykologi
Sproghistorie
Retorik og argumentation, debatsprog


Tema 2: Tekst og fremtrædelse
Ideer til indhold:
Teksters genrer: fiktion, fakta, faktion - tekstens kontraktforhold med læseren
Læsestrategier i forhold til tekstens genrer: teksten som oplevelse, oplysning, forståelse, manipulation, etc.
Tekstens univers: sproglige og litterære virkemidler (poetisk dimension)
Tekststrukturer og bevidsthedsdannelse: tekstens fremtrædelse rummer udtryk for værdier, normer - tilværelsesforståelse (historisk dimension)
Tegn og tolkning (f.eks. arkitektur, tøjmode, boligindretning)
Billed- og lydmedier, multimedier
Dannelse og livsoplysning gennem teksten (romanlæsning.)