Stormødet - De studerendes Råd

Stormødet er den overordene ramme, hvori arbejdsopgaver og indflydelse for de studerende organiseres i råd og udvalg.
Udvalgenes kommissorier fremgår af Studiehåndbogen.

Stormødet ledes af et forretningsudvalg, som består af en repræsentant fra hver årgang. Froretningsudvalget vælges for et semester ad gangen.

Forretningsudvalget forvalter på Stormødets vegne de midler, der hvert år tildeles de studerendes råd fra uddannelses- og Forskningsministeriet