Svømning

Der er mulighed for i tilknytning til idrætsundervisningen at aflægge svømmelærerprøve. Det sker jvf. bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet af 21.7.2000.