Tanken

Timetallet for faget er 67.

Fagets indhold består af to overordnede temaer.

Tema 1: Menneskesyn, etik og Livsoplysning
Ideer til indhold:
Forskellige religiøse og ikke religiøse menneskesyn og deres betydning for skolen
Børn og sorg
Praktisk og teoretisk etik, (lærer)professionsetik
Livsoplysning, hvad - hvorfor - hvordan
Værdier og værdigrundlag

Tema 2: Erkendelse og filosofi
Ideer til indhold:
Videnskabsteori/erkendelsesteori, fx mødet mellem filosofi, videnskab og religion, 'mange intelligenser', æstetiske læreprocesser
Filosofihistorie
Undren, filosofi i børnehøjde