Tillidsmandsmøde 2018

Program for dagen

10:15-11:00     Samling for alle i Foredragssalen

At være hjemme i sit liv: Lykke, mening, værdi
Når vi taler om det gode liv, vil vi ofte umiddelbart tænke på det lykkelige liv. Men tænker vi lidt videre, er det klart at et godt liv også er et, som vi oplever som meningsfuldt og måske endda et, hvor vi lever efter værdier som vi finder rigtige og vigtige. 
Fokus i dagens morgensang er forholdet mellem disse tre dimensioner: lykke, mening, værdi.

Anne-Marie Søndergaard Christensen er lektor i etik ved
Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet

 

11:00-12:20        Tillidsmandsmødet begynder i Dramasalen med beretninger og økonomi. Elevforeningen kan deltage i denne del af tillidsmands-mødet.
(Dagsorden er vedlagt denne mail. Evt. forslag udsendes efterfølgende).

                                                                             

12:30-13:30        Frokost.

 

13:30-15:30        Tillidsmandsmødet genoptages i Dramasalen med valgprocedure og oplæg ved Lene Tanggaard, Aalborg Universitet

 

15:30-16:00        Som afslutning på tillidsmandsmødet serveres stående kaffe for alle i forhallen.

 

16:00-16:30        Underholdning v/studerende.

 

Hvis du som tillidsmand ønsker at deltage i Elevforeningens festmiddag – kan tilmelding og betaling ske i samme ombæring.
(Pris for festmiddag kr. 182,-)