Udvalg

I folkestyrearbejdet på Den frie Lærerskole har udvalgene og udvalgsarbejdet stor betydning.

UDVALG NEDSAT AF STORMØDET

En del af udvalgene er nedsat af stormødet og er kort beskrevet i studiehåndbogen under læreruddannelse.
Det gælder: biblioteksudvalget, boligudvalget, budgetudvalget, ekskursionsudvalget, forretningsudvalget, gæstelærerudvalget, internationalt udvalg, kostudvalget, paritetisk udvalg, tidsskriftudvalget, udsmykningsudvalget samt årsplansudvalget.

 

UDVALG NEDSAT AF LÆRERRÅDET

Læreruddannelsesudvalget, fællestimeudvalget og praktikudvalget, der er nedsat af lærerrådet, er ligeledes beskrevet i studiehåndbogen. Samarbejdsudvalget og lærerrådets arbejdsudvalg (LAU) er beskrevet under den interne samarbejdsaftale.

 

FAGUDVALGENE

inden for både fællesfag og liniefagene er beskrevet i sammenhæng med de enkelte fag under læreruddannelse.

 

UDVALG MED MERE UDFØRLIG PRÆSENTATION

Nogle af udvalgene har udbygget deres profil. Det gælder biblioteksudvalgettidsskriftudvalget og internationalt udvalg.