Udvalgets elev-brochure

KUNNE DU TÆNKE DIG, AT TAGE EN DEL AF DIN UDDANNELSE I UDLANDET?

Se hvilke muligheder du har:

 • Hvis man ønsker årspraktikken i udlandet, skal man ansøge lærerrådet inden. Man må altså ikke skrive under på en kontrakt før man har fået godkendt sin ansøgning hos lærerrådet. Lærerrådet tager stilling til hver enkelt ansøgning.
 • Man kan med fordel opdele sin praktiktid med ½ år i udlandet og ½ på en skole i Danmark.
 • Den nærmere kontakt til DFL i årspraktikken aftales med praktiklæreren.
 • Man kan ikke få sin SU med til udlandet i årspraktikken, da vores uddannelse kun er normeret til 4 år.
 • Det internationale udvalg opfordrer til at man under eller efter udlandsopholdet formidler sine oplevelser.


Hvornår og hvordan kan man, som studerende på DFL, få erfaringer i udlandet?

 • I forbindelse med 3-ugers praktik på 1. eller 2. årgang:
 • Inden jul sendes en ansøgning til praktiklæreren/sproglæreren/lærerrådet med angivelse af skole og pædagogiske begrundelse for ønske om udlandspraktik.
 • I forbindelse med projektforløbet på 2. årgang.
 • I forbindelse med årsopgaven på 4. årgang. 
 • I dette tilfælde kan man selv disponere over sit udlandsophold.
 • I forbindelse med faguger.
 • F.eks. studieture lavet i samarbejde med lærerne eller årgangsture.


Her finder du mere information:

 • En mappe på kontoret med konkrete oplysninger og forslag til undervisningsmuligheder i udlandet.
 • Rune Holm - Norden
 • Monika Brodnicke - Tysktalende lande
 • Det internationale udvalg