Undervisningsplan og fag

Undervisningsplanen på Den frie Lærerskole er opbygget i tæt samarbejde mellem de studerende, lærerne og forstanderen. Den aktuelle undervisningsplan blev færdig i juni 2008. Derfor kaldes den U-08! Den afløste U03.

Arbejdet frem mod den nye undervisningsplan blev forestået af Læreruddannelsesudvalget (LUU) og udsprang af en evaluering af U03. LUU og lærerrådet nedsatte som et resultat af evalueringen et underbygningsudvalg med lærere og studerende, som har arbejdet specielt med ændring af den fælles obligatoriske undervisning på underbygningen (1. og 2. årgang). U08 er således først og fremmest en ny u-plan for underbygningsuddannelsen.

Da der til stadighed sker en udvikling i uddannelsessystemet i almindelighed og inden for de frie skoler i særdeleshed, vil der løbende opstå behov for mindre eller større justeringer af undervisningsplanen. Den frie Lærerskole har den fordel, at vi ikke skal vente på direktiver fra undervisningsministeriet. Vi kan selv beslutte os for at ændre på tingene - og det gør vi!

Man kan derfor ikke regne med, at den undervisningsplan, der er gældende på det tidspunkt, man begynder på studiet, også er gældende, når man er færdig med studiet. Den kan være forandret undervejs. Men fordelen er, at man selv har været involveret i forandringerne!